728 x 90

فساد و وضعیت بحرانی زیرساختها در خرمشهر

وضعیت زندگی مردم در خرمشهر
وضعیت زندگی مردم در خرمشهر

خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارشی از وضعیت بحرانی زیرساختها در خرمشهر، به زندگی بسیار سخت مردم این شهر اعتراف کرد. این خبرگزاری نوشت: «سالهاست مردم خرمشهر با مشکل پس زدگی فاضلاب مواجهند. هنوز باران نیامده، بیشتر خیابانهای شهر سرریز فاضلاب است».

این خبرگزاری حکومتی با طعنه به وعدهٔ پوچ «عدالت» رئیسی جلاد می‌نویسد: «تنها عدالتی که در خرمشهر برقرار شده همین خرابی فاضلاب شهری است که از منطقه بالاشهر تا پایین شهر همگی به‌طور یکسان مشکل زیرساختی فاضلاب دارند».

ایلنا در ادامه با اذعان به غارت منابع مالی خرمشهر توسط کارگزاران رژیم می‌نویسد: «زیر ساختهای سیستم فاضلاب خرمشهر فرسوده است و منابع مالی درست و حسابی برای آن نیست. فرمانداری هم هیچ کمکی تاکنون نکرده است».

ایلنا در ادامهٔ دزدیهای منابع شهری خرمشهر می‌نویسد: مسئولان شهرداری بسیاری از اعتبارات شهری را هزینه کردند بدون این‌که حتی پروژه‌های نیمه تمام را به سرانجام برسانند. اکنون حتی حقوق بسیاری از کارگران شهرداری خرمشهر ۶ ماه پرداخت نشده است. کارگران شهرداری حتی در تأمین مایحتاج روزانه زندگیشان درمانده‌اند و به سختی زندگی می‌کنند.

دو روز دیگر هم که بارندگیها آغاز شود فاضلاب در خیابانهای شهر فاجعه‌بار می‌شود. مردم ما حتی حقوق اولیه و داشتن شهری خوب و تمیز برایشان آرزو شده است (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۸آبان).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a7237e03-929a-4ecc-aae9-3019d1caf49c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات