728 x 90

فریاد دادخواهی یک مادر علیه خامنه‌ای +فیلم

دادخواهی مادر رودسری  برای فرزندانش
دادخواهی مادر رودسری برای فرزندانش

اعتراض و انزجار یک مادر رودسری از نظام حاکم و فریاد دادخواهی او برای فرزندانش

روز شنبه اول آذر ‌ماه، مادر مرتضی داداشی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و برادرش مجتبی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به فشار بدون دلیل اطلاعات سپاه به فرزندانش این ویدیو را منتشر کرده است.