728 x 90

فرود کاوشگر فضایی اسیرس به سیاره بِنو

کاوشگر فضایی اسیرس-رکس
کاوشگر فضایی اسیرس-رکس

ناسا کاوشگر فضایی اسیرس-رکس را بر سطح سیارک بِنو فرود آورد. این سیارک نزدیک کره زمین است. فرود بر این سیارک، نمونه برداری، و پرتاب تنها ۶ثانیه طول کشید. این نمونه کوچک از سیارک برای تجزیه و تحلیل دقیق منظومه شمسی به زمین بازگردانده خواهد شد، زیرا این ذرات می‌توانند مانند یک کپسول زمان عمل کرده و حتی منشاء حیات و اقیانوسها در سطح زمین را توضیح دهند. این نوع سیارک ها دارای منابع طبیعی مانند آب، مواد آلی، و فلزات گران‌بها هستند که در آینده می‌توانند برای ادامه اکتشافات فضایی مفید واقع شوند. (توئیتر وزارت‌خارجه آمریکا ۱۰آبان)