728 x 90

فردی که به سلمان رشدی حمله کرد «با سپاه پاسداران در ارتباط بود»

هادی مطر عامل حمله به سلمان رشدی
هادی مطر عامل حمله به سلمان رشدی

سایت وایس در مطلبی درباره حمله با چاقو به سلمان رشدی در نیویورک نوشت: مقامات اطلاعاتی به VICE World News گفتند، هادی مطر با اعضای سپاه پاسداران در تماس بوده است.

مقامات امنیتی که تماس با رسانه‌های اجتماعی را تأیید کردند، در مورد ماهیت این ارتباطات توضیحی ندادند زیرا تحقیقات در حال انجام است. آنها فاش نمی‌کنند که چه کسی این تماس را آغاز کرده است، چه زمانی انجام شده است، یا در مورد چه چیزی بحث شده است.

یک مقام اطلاعاتی خاورمیانه، با اشاره به نیروی قدس که نیروی عملیات خارجی سپاه پاسداران است گفت: «مشخص است» که در مقطعی قبل از حمله، مطر با «افرادی که مستقیماً یا در مجاورت نیروی قدس دخیل بودند» در تماس بوده است... .

یک مقام ناتو که مجاز به صحبت درباره پرونده نبود گفت: «باید بر ارتباطات او نظارت دقیقی صورت گیرد. تحقیقات بیشتر اطلاعات بیشتری در مورد ماهیت دقیق رابطه‌ها نشان خواهد داد».

هادی مطر پس از این‌که رشدی ۷۵ساله قبل از یک مراسم سخنرانی در Chautauqua در نیویورک در روز جمعه ۲۱مرداد، روی صحنه مورد ضربات متعدد چاقو قرار گرفت، به تلاش برای قتل متهم شد. روز یکشنبه، ظفر رشدی، پسر رشدی، گفت که وضعیت پدرش وخیم است و دچار جراحاتی شده که روی ادامه زندگی وی تأثیر خواهد گذاشت. اما از دستگاه تنفس مصنوعی خارج شده و قادر به صحبت بوده است... .(وایس ۲۳مرداد)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f94f9b4e-8940-4739-b41b-53d2cfc50b6a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات