728 x 90

فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ: رژیم ایران در سرازیری سقوط قرار گرفته است

قیام ایران
قیام ایران

نشریه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ طی مطلبی نوشت رژیم ایران در سرازیری سقوط قرار گرفته است. نارضایتی مردم به سبب مشکلات اقتصادی، اختناق سیاسی و فقدان آزادی‌های اجتماعی در حال تبدیل شدن به بهمنی است که می‌تواند پایان جمهوری اسلامی را نوید بدهد.

رژیم ایران با بزرگترین چالش خود از زمان انقلاب ۱۳۵۷ مواجه است. مرگ یک زن جوان در اثر بدرفتاری توسط معاونت  جرقه‌ای بود که آتش اعتراضات اخیر را شعله‌ور کرد.

در دو دهه گذشته اعتراضات در ایران به یک امر عادی تبدیل شده است. فرکانس و نیروی آنها به‌طور پیوسته افزایش یافت. کارگران و دانش‌آموزان و پزشکان، معلمان و مستمری‌بگیران به‌دلیل نیازهای خود به خیابان‌ها ریختند. با این حال، اغلب اوقات، فورانهای خشم کوچک و محلی باقی می‌ماند که به‌راحتی فرونشانده می‌شد.

اخیراً، اعتراضات در پایان سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ در سراسر کشور گسترش یافت. در مجموع بیانگر این واقعیت است که جمهوری اسلامی به وعده‌های خود برای تأمین عدالت و رفاه گسترده پس از دیکتاتوری شاه عمل نکرده است.

با این حال، اعتراضات هرگز به یک توده بحرانی نرسید که جمهوری اسلامی را به‌طور جدی به خطر بیندازد. اعتراضات اخیر به این دلیل به این نقطه حساس نزدیک می‌شود.  تظاهر کنندگان اکثراً جوان امروز شجاعانه با نیروهای امنیتی مقابله می‌کنند. آنها دیگر عقب‌نشینی نمی‌کنند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/09ed3ebe-e10b-41c8-80ad-46bcaddc1a7e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات