728 x 90

فرانسه سفیر ایران را در رابطه با حقوق‌بشر احضار کرد

ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه

لودریان وزیر امورخارجه فرانسه جمعه ۴مهر سفیر ایران را احضار و نسبت به نقض‌های جدی و مستمر حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.

بنا به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت‌خارجه فرانسه به فراخوان پاریس به نقض‌های جدی و مستمر حقوق‌بشر در ایران اشاره و نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرد.

اگنیس وون در مول (Agnes von der Muhll) خانم سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه گفت مقامات فرانسه به‌طور منظم نگرانی‌هایشان از نقضهای جدی و مستمر حقوق‌بشر در ایران را ابراز می‌کنند و این نگرانی‌ها را خیلی از دوستان شامل آلمان و انگلستان هم عنوان کرده‌اند.

گاردین روز چهارشنبه گزارش کرده بود که سفیر رژیم ایران در ۳کشور اروپایی و مشخصاً در رابطه با رفتار تهران با زندانیان سیاسی و دوتابعیتیها احضار شده بود.