728 x 90

فرانسه خشونت و استفاده رژیم از قهر علیه تظاهر کنندگان در ایران را محکوم کرد

قیام سراسری مردم ایران - عکس از آرشیو
قیام سراسری مردم ایران - عکس از آرشیو

سایت سفارت فرانسه در انگلستان ۱۳آذر ۹۸ درباره قیام سراسری در ایران نوشت: آملی دمونشالین وزیر خارجه برای امور اروپایی، در پاسخ به سؤالی درباره قیام مردم ایران در مجلس ملی فرانسه گفت: برای چند روز، ایران شاهد یک جنبش عظیم اعتراضی فوق‌العاده خشونت‌آمیز بود که با رخدادهای ژئوپولیتیک نیز مرتبط بود. بسیاری از اعتراض‌کنندگان کشته شده‌اند. حکومت ایران سلسله تظاهرات مردم را با شلیک زنده سرکوب کردند، هزاران نفر را دستگیر کرده و اینترنت را قطع کردند.

به‌خاطر قطع بودن شبکه اینترنت در کشور و کنترل اطلاعات توسط رژیم ایران، ما تا الآن آمار دقیقی از تلفات سرکوب نداریم.

 

وزیر خارجه برای امور اروپایی فرانسه افزود: با توجه به ابعاد سرکوب و با توجه به گزارشات قابل اتکاء دریافتی از جان‌ باختن بسیاری از تظاهر کنندگان، من همین جا بسیار رسمی اعلام می‌کنم که رژیم ایران باید به آزادی اعتراضات صلح‌آمیز و به آزادی بیان و دسترسی آزاد به ارتباطات احترام بگذارند. فرانسه اعلام می‌کند که حکومت ایران باید به تعهداتش درباره حقوق‌بشر بین‌المللی و به‌ویژه به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند باشد.