728 x 90

فرار ورزشکاران در حاکمیت پلید آخوندی

فرار  ورزشکاران در حاکمیت پلید آخوندی
فرار ورزشکاران در حاکمیت پلید آخوندی

وزارت‌خارجه آمریکا (چهارشنبه ۱۷اردیبهشت) در توئیتر فارسی خود با انتشار اسامی چند تن از کشتی‌گیران که از ایران تحت حاکمیت آخوندها فرار کرده‌اند نوشت: رژیم ایران ورزشکاران، داوران و مربیان با استعداد در رشته کشتی را همانند هموطنانشان در ورزشهای دیگر، از سرزمین مادریشان بیرون رانده است.

هم‌چنین فساد و بی‌کفایتی رژیم، اقتصاد ایران را برای بیش از ۴۰سال راکد کرده است که باعث شده استعدادهای ایرانی در خارج از ایران به‌دنبال بهبود زندگی خود باشند. این بی‌کفایتی رژیم بر ورزش نیز تأثیر گذاشته است. رژیم ایران ورزشکاران، داوران و مربیان نخبه را مجبور کرده است تا برای جستجوی موقعیت، آزادی و آینده‌یی بهتر، سرزمین مادری خود را ترک کنند.

واقعیت این است که خروج نخبگان از ایران به‌شدت گذشته هم‌چنان ادامه دارد، این در شرایطی است که بعضاً مهره‌های حکومتی با دروغپردازی می‌خواهند این واقعیت انکارناشدنی را انکار کنند. زیرا به‌علت فقر و بیکاری هر سالی که از عمر منحوس رژیم می‌گذرد فرار نخبه‌ها نسبت به سال قبل افزایش بیشتری پیدا می‌کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/553c5168-c275-47b5-a68a-8b1433ac62f4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات