728 x 90

فراخوان به برگزاری تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در تهران

تهران.فراخون به برگزاری تجمع اعتراضی غارت_شدگان
تهران.فراخون به برگزاری تجمع اعتراضی غارت_شدگان

‌ غارت‌شدگان مؤسسه‌ حکومتی افضل توس به برگزاری تجمع اعتراضی فراخوان دادند.

در این فراخوان  آمده است این تجمع اعتراضی ساعت11روز شنبه اول اردیبهشت در میدان آرژانتین  در مقابل سرپرستی (بانک) آینده برگزار می‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/93e9365c-90d3-4b45-9494-e20443b0fc57"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات