728 x 90

فراخوان کمیته بلژیکی پارلمانترها و شهرداران برای یک ایران دموکراتیک در محکومیت اعدام مصطفی صالحی

کمیته بلژیکی پارلمانترها و شهرداران برای ایران دموکراتیک
کمیته بلژیکی پارلمانترها و شهرداران برای ایران دموکراتیک

کمیته بلژیکی پارلمانترها و شهرداران برای ایران دموکراتیک که ریاست مشترک آن را دیرک کلاس Dirk Claes، شهردار و عضو افتخاری سنای بلژیک، پی یر گالاند Pierre Galand عضو افتخاری سنای بلژیک و رئیس سازمان جهانی ضد شکنجه اروپا و سرژ دو پاتول Serge De Patoul نماینده افتخاری پارلمان بلژیک به عهده دارند روز یکشنبه ۱۹مردادماه طی نامه‌یی به جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی اعلام کرد: وضعیت حقوق‌بشر در ایران در شرایط بسیار ناگواری قرار دارد. قتل‌عام سال۱۳۶۷، جنایت علیه بشریت، ۳۲سال بدون مجازات ماند. چهارشنبه۱۵مرداد رژیم ایران مصطفی صالحی را که در پی قیام دی۹۶ دستگیر شد، در زندان دستگرد در شهر اصفهان به‌دار آویخت. ما می‌خواهیم توجه شما را به نقض حقوق‌بشر در ایران، به‌ویژه اعدام یک معترض جلب کنیم. ما از رفتار بد و شکنجه دستگیر شدگان اعتراضات ضدحکومتی و احکام اعدام آنها به‌شدت ابراز نگرانی می‌کنیم. ما احکام اعدام علیه شهروندان ایرانی را به‌دلیل شرکت در اعتراضات به‌شدت محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانیان و متوقف شدن فوری این اعدامها هستیم. ما از نماینده عالی اتحادیه اروپا جوزف بورل می‌خواهیم اعدام مصطفی صالحی را به‌شدت محکوم کند. سکوت و بی‌عملی نتایج منفی دارد و می‌تواند توسط رژیم ایران به‌عنوان چراغ سبزی از جانب اتحادیه اروپا به تهران تعبیر شود تا به نقض حقوق‌بشر ادامه دهد