728 x 90

فراخوان مریم رجوی برای اعزام هیأت تحقیق بین‌المللی و بررسی وضعیت زندانهای شیبان و سپیدار اهواز

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

خانم مریم رجوی روز پنجشنبه ۱۴فروردین ۹۹، با نگرانی شدید از وضعیت زندانهای شیبان و سپیدار اهواز خواهان اعزام هیات تحقیق بین‌المللی به این دو زندان و اطلاع از تعداد شهیدان و مجروحان و وضعیت بیماران گردید.

مریم رجوی از کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگر ویژه خواست رژیم را وادار کنند وضعیت و محل نگهداری مجروحان و زندانیانی را که ناپدید شده‌اند اعلام کند.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت از خانواده‌ها و بستگان و دوستان زندانیان خواست از پیگیری وضع و حال این اسیران غافل نشوند و تا آزادی بی‌قید و شرط همه آنها از پا ننشینند. رژیم باید همه آنها را آزاد کند و این تنها راه نجات آنها از کروناست.