728 x 90

فراخوان خانم مریم رجوی به ‌اقدام فوری برای آزادی برادران افکاری

فراخوان خانم مریم رجوی به ‌اقدام فوری برای آزادی برادران افکاری
فراخوان خانم مریم رجوی به ‌اقدام فوری برای آزادی برادران افکاری

خانم مریم رجوی روز سه‌شنبه ۱۱شهریور به ‌اقدام فوری برای آزادی برادران افکاری فراخوان داد.

خانم مریم رجوی گفت: «شکنجه‌های وحشیانه‌یی که علیه نوید افکاری و برادرانش اعمال شده، خون هر انسان شرافتمندی را به جوش می‌آورد. باید به حمایت از برادران افکاری به‌پاخاست و فریاد آنها و قیام مردم ایران برای آزادی را طنین‌افکن کرد».

خانم رجوی افزود: «فریاد برادران افکاری، فریاد هزاران هزار زندانی سیاسی است که یا زیر شکنجه به‌شهادت رسیدند یا با تنی مجروح سربه‌دار شدند. جنایت علیه بشریت در ایران با اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۰شروع شد، هم‌چنان در ایران ادامه دارد».

خانم رجوی از شورای امنیت، دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و اتحادیه اروپا خواهان اقدام فوری برای آزاد کردن برادران افکاری و همه زندانیان قیام در ایران آخوندی گردید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a9762f5c-1ae3-4f55-a3f6-94965b364f2b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات