728 x 90

فراخوان به اقدام برای نجات جان ۳زندانی قیام در معرض اعدام

زندان - عکس از آرشیو
زندان - عکس از آرشیو

قضاییه آخوندی با احکام اعدام قریب‌الوقوع زندانیان قیام را برای انجام مصاحبه‌های تلویزیونی تحت فشار قرار می‌دهد. شورای عالی قضایی رژیم تأیید حکم اعدام سه زندانی را که ۴ماه پیش در اسفند ۹۸ صادر شده بود تأیید نمی‌کند اما فشار روی زندانیان در همین رابطه بالا رفته است.

‌محمد رجبی ۲۵ساله، سعید تمجیدی ۲۸سال و امیرحسین مرادی ۲۵ساله سه زندانی قیام در زندان بزرگ تهران هستند که به جرم «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام، ۳۸سال زندان و ۲۲۲ضربه شلاق محکوم شده بودند. . هر سه زندانی در مراحل بازجویی، با شکنجه و بدرفتاری روبه‌رو بودند

امیرحسین مرادی ۲۵ساله دارای دیپلم کامپیوتر دچار یک بیماری نادر پوستی و عصبی است.

مقاومت ایران مجدداً برای نجات جان این ۳زندانی فراخوان داده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه ۱۰اسفند ۹۸ خود (قیام ایران شماره ۷۱) به اقدام فوری برای نجات جان این سه زندانی فراخوان داده بود. در همین اطلاعیه آمده بود: بیدادگاه رژیم آخوندی به ریاست سردژخیم ابوالقاسم صلواتی امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی را که در قیام آبان ماه در تهران دستگیر شده بودند را در یک محاکمه نمایشی به اتهام آخوندی ساخته محاربه به اعدام محکوم کرده است. آنها پس از دستگیری تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با تأکید بر این‌که زندانیان قیام در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند از ملل متحد خواستار اعزام یک هیات بین‌المللی برای بازدید از زندانها و زندانیان قیام در ایران شده است.