728 x 90

فراخوان به اعتصاب عمومی شوراهای صنفی دانشجویی در صورت بازگشایی زود هنگام کلاس‌ها

دانشگاه امیرکبیر - قیام  دانشجویان و مردم تهران - ۲۱دیماه۹۸ - عکس از آرشیو
دانشگاه امیرکبیر - قیام دانشجویان و مردم تهران - ۲۱دیماه۹۸ - عکس از آرشیو

در ادامه اعتراضات علیه تن ندادن حکومت آخوندی به قرنطینه و عادی جلوه دادن اوضاع، شوراهای صنفی دانشجویی بیش از ۵۰دانشگاه با صدور بیانیه‌یی اعلام کردند در صورت بازگشایی زود هنگام دانشگاهها قبل از کنترل کامل کرونا دست به تمرد سراسری خواهند زد.

 

در این بیانیه آمده است: هر گونه اعلام بازگشایی زود هنگام دانشگاهها و مراکز وابسته به آنها قبل از کنترل کامل اپیدمی، از نظر ما فاقد اعتبار است و چنان‌چه تشخیص داده شود حتی جان یک دانشجو یا هر از کارگران و کارکنان دانشگاه ممکن است به خطر بیفتد، طی فراخوانی قطعی، اعلام به اعتصاب سراسری و تمرد از حضور در کلاسها خواهد شد.(سایت حکومتی عصر نو -۱۹فروردین۹۹)