728 x 90

فراخوان آمریکا به‌مقابله با رژیم به‌دلیل نقض حقوق اقلیتهای مذهبی

جیسون ماک
جیسون ماک

جیسون ماک نماینده آمریکا در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی در مورد حق آزادی مذهب گفت: ما از کشورها می‌خواهیم که علیه هدف قرار دادن مستمر و زندانی کردن اقلیتهای مذهبی توسط رژیم ایران موضع‌گیری کنند. ما از کشورها هم‌چنین می‌خواهیم در برابر اقدامات رژیم ایران علیه مخالفان عملکرد این رژیم موضع بگیرند. رژیم ایران با اقلیتهای مذهبی رفتاری تبعیض‌آمیز دارد (سایت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ۲۹مهر).