728 x 90

فاکس نیوز: اهداف بسیار حساسی در داخل ایران باید برای تصمیم‌گیری بایدن روی میز باشد

دو تن از سرکردگان سپاه پاسداران
دو تن از سرکردگان سپاه پاسداران

فاکس نیوز در مصاحبه‌یی که در تاریخ یکشنبه ۸بهمن با ژنرال دینا پیتارد داشت پیرامون گزینه‌های احتمالی پاسخ آمریکا به حمله اخیر پهپادی پرداخت.
ژنرال پیتارد در این مصاحبه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که چه نوع پاسخی باید به رژیم ایران که ظاهراً از مرز سرخ عبور کرده و به‌خاطر آن خون آمریکاییان ریخته شده است می‌توان داد، گفت: «اینها نیروهای نیابتی ایران هستند اکنون زمان آن است که ایران پاسخ آنرا بدهد. بنا بر این اقدامی قدرتمند باید توسط آمریکا و متحدانمان باید اتخاذ شود که در آن تلاش آمریکا باید مسئول و نقش رهبری داشته باشد... . ما هم‌چنین می‌توانیم هدفهایی در داخل ایران را ببینیم و پیامی قوی به نه تنها ایران بلکه به حامیان ایران که چین و روسیه هستند هم بفرستیم. بنا بر این حمله‌یی قوی علیه نیروی قدس که سپاه پاسداران است باید مناسب باشد».
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز مبنی بر این‌که زمانی که شما از نیروی قدس و سپاه پاسداران صحبت می‌کنید گروه اپوزیسیون شورای ملی مقاومت هفته گذشته گزارشی داده بود که همه اینها توسط رهبر ایران و آخوندهای ایران هدایت می‌شود، بنابراین شما در مورد حمله به کدام اهداف صحبت می‌کنید، قرارگاهها یا پایگاههای نظامی یا چه نوع سرمایه‌هایی که نیروی قدس و سپاه پاسداران دارند که می‌توانند اهداف مشروعی توسط آمریکا باشند.
ژنرال دانا پیتارد: فکر می‌کنم اطلاعات ما نشان می‌دهد اهداف بسیار حساسی در داخل ایران وجود دارند که می‌توان آنها را از بین برد. هر کدام از آن اهداف باید که برای تصمیم‌گیری پرزیدنت بایدن روی میز باشد».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7ae6b740-0bf2-4872-a759-bf05753138dd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات