728 x 90

فاضلاب به کوت‌عبدالله سرریز کرده؛ عبور کودکان از میان فاضلاب

عبور کودکان کوت عبدالله (خوزستان) از میان فاضلاب
عبور کودکان کوت عبدالله (خوزستان) از میان فاضلاب

فرماندار رژیم در شهرکارون روز یکشنبه ۲۴ آذر۹۸ درباره فاضلابهای سرریزشده گفت: فاضلاب به کوت‌عبدالله سرریز کرده؛ وضعیت مردم بغرنج است و ۱۲هزار نفر درگیر آبگرفتگی و ۵۰هزار نفر در معرض خطرند.

فرماندار رژیم در شهر کارون در پی جاری شدن فاضلاب به این منطقه گفت: «...وسعت منطقه از گامیش‌آباد شهر کوت‌عبدالله شروع می‌شود و تا محله گندم‌کار ادامه می‌یابد. این ناحیه محل سرریز فاضلاب‌های جاری بود...۶سال پیش (قبل از تفکیک کارون از اهواز) این منطقه خاکریزی می‌شود و در آن ساخت و ساز انجام می‌دهند. ساخت‌ و ساز تمام منطقه با پروانه ساخت انجام شد، اما خاکبرداریها و خاک‌گذاریها به درستی انجام نشد، لذا به آرامی و در طی گذر زمان با فرو نشست سطح منطقه، مواجه بودیم.

کوت عبداله

 

وی گفت: «منطقه کوت عبدالله فاضلابی ندارد که به آنجا منتهی شود. فاضلاب شهر در مناطق اطراف رها می‌شده‌، گاها به‌دلیل شریان مسیر آن مسدود و برگشت داده می‌شد. در این بارندگی‌های اخیر با توجه به نشست منطقه مذکور و عدم دارا بودن شبکه فاضلاب در منطقه، تمام آب‌های جاری، من جمله جریان جاری فاضلاب در این منطقه وسیع تجمیع شد. فقط منطقه‌یی که تصاویر آن منتشر شده و درگیر آب گرفتگی است، جمعیتی حدود ۱۲هزار نفر دارد.... منطقه‌یی که در تصاویر منتشر شده می‌بینید که درگیر آب گرفتگی شده‌اند، جمعیتی حدود ۱۲هزار نفر دارند، اما کل مناطق خطرناک، یعنی مناطقی که روی تالاب ساخته شدند و مورد تهدید هستند، مساحتی با جمعیت بالغ بر ۵۰هزار نفر را تشکیل می‌دهد.