728 x 90

غارت مردم به بهانه مالیات، یکی از مهم‌ترین راه‌کار رژیم برای تأمین کسری بودجه

مالیات- عکس از آرشیو
مالیات- عکس از آرشیو

موسی شهبازی کارشناس اقتصادی و معاون مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم در گفتگو با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۲۲آبان، به وضعیت بسیار وخیم بودجه رژیم در سال۱۴۰۱ اعتراف کرد و گفت:

اگر دولت بخواهد یک تحول جدی در بودجه سال۱۴۰۱ انجام دهد، باید یک جراحی را در حقوق و دستمزدهای نظام اداری دولت، برای شفاف‌سازی امور انجام دهد. در سال۱۴۰۰ دولت دست بازی در حوزه درآمدها ندارد. افزایش درصدی حقوق‌ها معنا ندارد.

این کارگزار حکومتی در پایان بار دیگر بر غارت هر چه بیشتر مردم برای تأمین کسری بودجه رژیم تأکید کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی، مهم‌ترین راه‌کار تحول درآمدهای دولت است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات