728 x 90

۲۵ عملیات ضداختناق در شهرهای میهن توسط قهرمانان کانون‌های شورشی در سالگرد قیام سراسری

عملیات کانون‌های شورشی
عملیات کانون‌های شورشی

-۲۵ عملیات ضداختناق در شهرهای میهن در شرایط اختناق حداکثری توسط قهرمانان کانون‌های شورشی در سالگرد قیام سراسری با درود به شهیدان

-انفجار در قضاییه جلادان در دادگستری کل استان تهران

-انفجار در حوزه بسیج ضد حجه ابن حسن در تهران

-انفجار در ناحیه بسیج در مشهد

-انفجار در استانداری رژیم در بوشهر

-انفجار در پادگان همت در روانسر کرمانشاه

-انفجار در حوزه بسیج ضد خدیجه در ایوان ایلام

-انفجار در اداره تعزیرات حکومتی در ایرانشهر

-انفجار در پایگاه بسیج سپاه پاسداران در کرج

-پرتاب کوکتل به حوزه جهل و جنایت در قائمشهر

-پرتاب کوکتل و به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و سلیمانی و بنرهای رژیم در تهران، زاهدان، رودهن و فردیس کرج

-پرتاب کوکتل به پایگاه بسیج سپاه پاسداران در مشهد

-پرتاب کوکتل به حوزه بسیج سپاه پاسداران در کرمانشاه

-به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و جلاد سلیمانی در تهران، کرج، دزفول، رودسر، قائمشهر و کاشان

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6bcfc5ee-6ad5-48db-9038-03517096acf0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات