728 x 90

علی ربیعی: اتاق فکرهای تحریم، اتاق فکرهای جنگ‌افروزان در کنار کاخ‌سفید هستند، در تیرانا هستند

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی
علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی:

اتاق فکرهای تحریم، اتاق فکرهای جنگ‌افروزان

در کنار کاخ‌سفید هستند، در تیرانا هستند

قطعا هدف آنها القای به هم ریختگی امور در ایران و تضعیف دولت است

... .

خبرنگار: اخیراً آقای رئیس‌جمهور سخنانی را در خصوص صلح امام حسن مطرح کردند که تعبیراتی از آن صورت گرفت و تحلیل‌هایی شد مبنی بر این‌که دولت موافق مذاکره با آمریکاست ...

علی ربیعی سخنگوی دولت: ... دو گروه عامدانه به این سوءبرداشت ها دامن می‌زنند، متأسفانه ما مدتی است که با این عارضه با یک بیماری تحلیلی روبه‌رو شدیم که وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم ۲گروه دارند این را دنبال می‌کنند یک گروه اتاق فکرهای تحریم هستند اتاق فکرهای جنگ‌افروزان هستند کنار کاخ‌سفید هستند در تیرانا هستند کنار کاخ‌سفید هستند ... تفاسیر خاص خودشان را می‌گذارند قطعاً هدف آنها مشخص است القاء بی‌ثمر بودن مقاومت مردم و دولت القاء به هم ریختگی امور در ایران و تضعیف دولت هست و این نتیجه‌گیری که ایران مسیری جز تن‌دادن به خواستهای ترامپ ندارد دنبال می‌شود. نمی‌خواهم بیشتر از این در مورد این گروه بحث بکنم سخنگویی فرصتش محدود هست ..

در مورد بحث دوم ... .

همان‌طور که بارها گفته شده بدون بازگشت آمریکا، دولت ترامپ به برجام و رفع همه تحریم‌ها و جبران خسارتهایی که به ملت ایران تحمیل کردند شانسی برای موفقیت یا موقعیت دیپلماسی با دولت ترامپ حتماً وجود ندارد هیچ تغییری در مواضع پیشین صورت نگرفته امیدوارم که به‌روشنی پاسخ سؤال شما را داده باشم. ( ایران پرس نیوز سه‌شنبه ۲۹مهر)