728 x 90

عفو بین‌الملل: شرایط وخیم کرونایی در زندانهای رژیم و تحویل ندادن پیکر ۴هموطن عرب اعدام شده در اهواز

عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل

عفو بین‌الملل بیانیه‌هایی درباره شرایط وخیم کرونایی در زندانهای رژیم و عدم تحویل پیکر ۴هموطن عرب اعدام شده در اهواز صادر کرد.

مدیر تحقیقات و ترویج عفو بین‌الملل گفت، در ایران صدها زندانی که بشکل خودسرانه‌یی بازداشت شده‌اند، از لیست زندانیان آزاد شده به‌دلیل شیوع کرونا حذف شده‌اند. زندانیان در ایران از دریافت درمان و امکانات پزشکی محروم شده‌اند.

 

عفو بین‌الملل هم‌چنین اعلام کرد: پس از اعدام مخفیانه جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان که در ۲۸فوریه در اهواز، رژیم ایران از دادن پیکرهای آنها به خانواده‌شان یا مشخص کردن محل دفن آنها خودداری می‌کند. مقامات این رژیم بدینوسیله در حال استمرار ارتکاب عمل مجرمانه ناپدیدسازی قهری هستند.

عفو بین‌الملل افزود مقامات رژیم ایران از دادن امکانات درمان پزشکی و درمانی به زندانیان عرب در اهواز خودداری می‌کند.