728 x 90

عفو بین‌الملل انگلستان درباره اعدام معترضان در ایران: نمایندگان پارلمان انگلستان نمی‌توانند ساکت بمانند

توئیت عفو بین‌الملل انگلستان
توئیت عفو بین‌الملل انگلستان

عفو بین‌الملل انگلستان روز دوشنبه ۲۸آذر در یک رشته توئیت درباره قیام سراسری مردم ایران طی فراخوانی در اعتراض به اقدام رژیم آخوندی برای اعدام معترضان نوشت: اکنون زمان عمل فرا رسیده است. بیش از ۳ماه است که مردم در سراسر جهان با وحشت زیاد شاهد این هستند که زنان، مردان و کودکان ایرانی همه چیز را به خطر می‌اندازند تا صدای خود را به گوش دیگران برسانند.

اکنون زمان عمل فرا رسیده است. نمایندگان پارلمان انگلستان نمی‌توانند ساکت بمانند.

ما باید برای حق حیات اقدام کنیم و از بیش از ۲۶تن از مردم که در معرض خطر اعدام هستند حفاظت کنیم. نمایندگان پارلمان انگلستان نمی‌توانند ساکت بمانند. مقامات ایرانی از محاکمه‌های نمایشی ساختگی برای اعدام معترضان استفاده می‌کنند.

آنها در تلاشی نومیدانه برای حفظ قدرت و پایان دادن به قیام می‌خواهند ترس را القا کنند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f26ad4a5-a673-46d2-b75a-d1334b179cfa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات