728 x 90

عفو بین‌الملل: بیش از ۲۲۰نفر از کشته‌های ثبت شده تنها در ۲روز ۲۵ و ۲۶آبان انجام شده است

شهیدان قیام آبان ۹۸
شهیدان قیام آبان ۹۸

عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی درباره کشتار خیابانی رژیم در قیام آبان اعلام کرد: «تنها طی ۲روز ۲۵ و ۲۶آبان، ۲۲۰تن از قیام‌کنندگان توسط مأموران سرکوبگر رژیم به‌شهادت رسیده‌اند».

عفو بین‌الملل تأکید می‌کند: «۶ماه بعد از این کشتار رژیم آخوندی هنوز هیچ آمار رسمی از میزان کشته‌شدگان ارائه نداده است و به‌جای آن سریالی از بیانیه‌های دروغ و فیلمهای تبلیغی از تلویزیون دولتی پخش کرده و در آنها مدعی می‌شوند که بسیاری از قربانیان توسط شورشیان مسلح و یا «عوامل مشکوکی» که برای «دشمنان» نظام ایران کار می‌کنند به‌قتل رسیده‌اند».

عفو بین‌الملل این دعاوی رژیم را ساختگی و بی‌پایه دانسته و می‌نویسد: «این حقیقت که بسیاری از قربانیان در حالی به‌قتل رسیده‌اند که هیچ خطری از هیچ نوع را (متوجه کسی) نمی‌کردند، نشان‌دهنده بیرحمی محض نیروهای امنیتی است و یک کشتار غیرقانونی لجام‌گسیخته است».

عفو بین‌الملل می‌افزاید: «در غیاب هر گونه چشم‌اندازی از پاسخگویی در سطح داخلی، ما فراخوان خود به اعضای شورای حقوق‌بشر ملل متحد برای تحقیق در مورد این کشتارها و مشخص کردن مسیر دستیابی به حقیقت و عدالت و غرامت را تکرار می‌کنیم».