728 x 90

عضو مجلس ارتجاع: پزشک ناراضی، پیراپزشک ناراضی، بهیار و بهورز ناراضی، بیمار و مردم ناراضی

عنابستانی عضو مجلس رژیم
عنابستانی عضو مجلس رژیم

عنابستانی نماینده مجلس رژیم روز چهارشنبه ۶بهمن با حمله به وزیر بهداشت رئیسی جلاد گفت: اعضای هیأت علمی ناراضی، پزشک ناراضی، پیراپزشک ناراضی، بهیار و بهورز ناراضی، بیمار و مردم ناراضی، شما داری برای کی کار می‌کنی.

عنابستانی گفت: من به عین‌اللهی وزیر بهداشت یک تذکر خیلی جدی دارم، فکری برای تزلزل مدیریتی شدیدی که در وزارت بهداشت حاکم شده بکنید، آقای وزیر تا کی می‌خواهید در سایه واکسیناسیون کرونا ضعفهای فراوان خودتان را پنهان کنید. بیش از پنج ماه از استقرار دولت گذشته هنوز نیمی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور با مدیران قبلی دارند اداره می‌شوند اگر قرار بود مدیریتهای گذشته تداوم داشته باشه که دیگه نیازی به تغییر دولت و وزیر شدن حضرتعالی نبود. شما هم در خفا هم در علن قول می‌دهید اما یک جور دیگه عمل می‌کنید. آقای وزیر، اعضای هیأت علمی ناراضی، پزشک ناراضی، پیراپزشک ناراضی، بهیار و بهورز ناراضی، بیمار و مردم ناراضی، شما داری برای کی کار می‌کنی...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/27be8ee0-7383-42a6-a50a-92e560e1a373"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات