728 x 90

عضو مجلس ارتجاع: رئیس‌جمهور نمی‌تواند جامعه را اداره کند

حمزه امینی
حمزه امینی

امروز یکشنبه ۲۳مرداد در جریان سخنرانی اعضای مجلس ارتجاع یکی از نمایندگان به شرایط بحرانی و افزایش نارضایتی‌های مردم اشاره کرد و گفت:

حمزه امینی عضو مجلس ارتجاع: بیمارستانهای هشترود و شهرستان چاراویماق به جهت نبود امکانات اولیه آزمایشگاهی و پزشکان متخصص هیچ امکاناتی ندارند و مردم بیش از حد ناراضی هستند. آقای رئیس‌جمهور دیگر مردم توان تحمل این‌همه گرانی‌ها را ندارند به‌فکر مردم باشید که بیشترین و مهمترین سرمایه نظام و انقلاب ما مردم عزیز و شریف‌مان هستند مردم بیش از حد گلایه‌مند هستند که رئیس‌جمهور نمی‌تواند جامعه را اداره کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6b91e299-2429-4211-bd43-b5feab808eda"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات