728 x 90

عضو شورای عالی نظام پرستاری رژیم: بسیاری از وعده‌ها برای افزایش پرداخت و استخدام نیرو اجرا نشده است

خستگی و فرسودگی کادر درمان
خستگی و فرسودگی کادر درمان

سارانی از کارگزاران و عضو شورای نظام پرستاری با اعتراف شرایط طاقت‌فرسای «فشار جسمی، روانی» کادر درمان در دوران کرونا و «کمبود نیروی پرستاری» اظهار داشت تاکنون «بسیاری از وعده‌ها برای افزایش پرداخت و استخدام نیرو اجرا نشده است».

وی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایرنا ۴مهر گفت: نبود استراحت و مرخصی، خدمات شبانه‌روزی به بیماران، سختی کار و فشار کاری مضاعف، مشاهده مرگ بیماران و کمبود نیرو، پرستاران را خسته کرده است و به‌شدت به انگیزه نیاز دارند.

این کارگزار رژیم در ادامه افزود: پرستاری جزو مشاغل حساس است، پرستاران با زندگی و سلامت جسمی و روانی افراد جامعه سر و کار دارند، اما با وجود این حساسیتها در گروه پرستاری تسهیلات شغلی با حداقل استانداردهای هم فاصله زیادی دارد.
وی ادامه داد: سختی شغل پرستاری، فقدان عدالت در پرداختها، کمبود نیروی پرستار، افزایش شیفتهای طولانی‌مدت و ارائه خدمات پیوسته به بیماران، پرستاران را تحت فشار سنگین جسمی و روانی قرار داده است...
وی با اذعان به وعده وعیدهای پوشالی رژیم به «خروج پرستاران به‌علت بی‌توجهی ها» اعتراف کرد و در ادامه افزود: توجه نکردن به مشکلات و مطالبات پرستاران باعث می‌شود تعداد زیادی از پرستاران مهاجرت کنند یا به شغل‌هایی غیر از تخصص پرستاری بپردازند...
وی با ذکر نمونه‌ای از کمکهای به‌اصطلاح ایاب و ذهاب این قشر زحمتکش گفت: برای مثال مبلغی که به‌عنوان پول کفش یا لباس داده می‌شود یک دهم قیمت واقعی یا کمتر از آن است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/768d7199-1955-4bfe-8db4-05ac9a81d525"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات