728 x 90

عضو ستاد حکومتی مقابله با کرونا: در حال حاضر شهر سفید نداریم

کرونا در ایران
کرونا در ایران

قاسمی عضو ستاد حکومتی مقابله با کرونا گفت: در حال حاضر شهر سفید نداریم؛ شهرها متناسب با وضعیت روزانه‌ٔ بستری‌شان به زرد، نارنجی و قرمز تقسیم شده‌اند. در حال حاضر ۲۳شهر نارنجی، ۲۱۰شهر زرد و ۶شهر قرمز وجود دارند. قاسمی افزود استانهای مازندران، گیلان و گلستان بیشترین حجم شهرهای نارنجی و قرمز را دارند (میزان ۱۷دی).