728 x 90

عضو ستاد حکومتی مقابله با کرونا در تهران: ویروس استان به استان کشور را درمی‌نورد

بازگشایی‌های غیراصولی عاملی بر گسترش کرونا در استانهای کشور
بازگشایی‌های غیراصولی عاملی بر گسترش کرونا در استانهای کشور

حمید سوری عضو ستاد حکومتی مقابله با کرونای تهران بزرگ به خبرگزاری رسمی رژیم گفت:

«بازگشایی کسب و کارهای پرخطر در کشور از ششم خردادماه هر چند می‌تواند توجیه یا استدلال‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی داشته باشد اما بر اساس شاخصهای اپیدمیولوژی بسیار خطرناک بوده و به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست».

وی افزود: «اطلاعات مربوط به بستری و مرگ ناشی از کووید۱۹ که بسیار موثق‌تر از آمارهای ابتلاست، مؤید این نکته است که ویروس استان به استان کشور را درمی‌نوردد و در حال حاضر روند این بیماری حداقل در ۱۰ استان صعودی است». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۶خرداد ۹۹)