728 x 90

عضو خبرگان ارتجاع خواستار محدود کردن فضای مجازی شد

فضای مجازی  در ایران
فضای مجازی در ایران

آخوند ٰمجید تلخابی در گفتگو با خبرگزاری نیروی ترویستی قدس موسوم به تسنیم گفت: متأسفانه به‌دلیل نبود مدیریت بر این فضا، جوانان به سهولت وارد هر نوع سایتی می‌شوند و اگر به‌صورت کلان برای این حوزه تصمیم‌گیری نشود، زیان می‌بینیم (پنجشنبه ۶شهریور).

این آخوند عوض مجلس خبرگان ارتجاع افزود: نمونه آن شبهات زیادی بود که در رابطه با عزاداری امام حسین (ع) در شرایط کرونایی مطرح کردند. شبهات باطلی که وقتی تکرار شود، اثر مخرب خود را بر اذهان فرزندان و بچه‌های ما می‌گذارند.