728 x 90

عضو اتاق بازرگانی رژیم: ۴۰درصد از نخل‌های خوزستان به‌علت کمبود آب از بین رفتند

خرمای خوزستان
خرمای خوزستان

عضو اتاق بازرگانی رژیم آخوندی گفت: ۴۰درصد از نخل‌های خوزستان از بین رفتند. اراده‌ای برای حل مشکلات وجود ندارد.

سلطان حسینی امین نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اهواز به خبرگزاری حکومتی ایلنا به‌تاریخ ۱۵آذر در مورد تأثیر کمبود آب خوزستان بر تجارت این منطقه گفت: مشکل کمبود آب از ابعاد مختلفی می‌تواند در تجارت ما به‌خصوص در حوزه کشاورزی تأثیر بگذارد. با کمبود آب محصولاتی که صادراتی هستند ضعیف می‌شوند. برای مثال ۴۰درصد از نخل‌های خوزستان به‌علت کمبود آب از بین رفته‌اند. کمبود آب باعث افزایش شوری آب شده و خرما هم طعم خوبی نمی‌گیرد، این موضوع از کیفیت محصول ما کم کرده، در بازار رقابت ضعیف می‌شویم و مشتری ضعیف سمت ما می‌آید. خرمای خوزستان به ۴۰کشور صادر می‌شود، ۷۰ تا ۸۰درصد از خرمای ایران مربوط به خوزستان است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8c884212-5a9f-4a7a-aeba-b41ce7fccd8b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات