728 x 90

عرب نیوز: حمایت نمایندگان مجلس انگلستان در جلسه فراحزبی از انقلاب دموکراتیک ایران و طرح ۱۰ماده‌ای مریم رجوی

کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور اعضای مجلس اعیان و عوام
کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور اعضای مجلس اعیان و عوام

عرب نیوز روز ۴اسفند در گزارشی از کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور اعضای مجلس اعیان و عوام، ایران در آستانه انقلاب نوین برای جمهوری دموکراتیک نوشت: نمایندگان مجلس انگلستان در یک جلسه فراحزبی که روز چهارشنبه ۳اسفند، برگزار شد گفته‌اند غرب بایستی از انقلاب دموکراتیک ایران و شورای ملی مقاومت به‌عنوان «یک جایگزین دموکراتیک قابل دوام برای رژیم» ایران حمایت به‌عمل آ‌ورد.

استیو مک کیب نماینده مجلس در جلسه پارلمانی فراحزبی روز چهارشنبه ۳اسفند، گفت انگلستان باید سپاه پاسداران رژیم ایران را ممنوع کند: «مردم ایران تنها یک راه به سوی آزادی و حقوق‌بشر می‌بینند و آن ایران تحت حاکمیت واقعی مردم است».
در این جلسه از شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان «یک جایگزین دموکراتیک قابل دوام برای رژیم» حمایت شد.
شورای ملی مقاومت به رهبری مریم رجوی یک طرح اصلاحی ۱۰ماده‌ای را برای آینده دموکراتیک ایران ارائه کرده است و هزاران نفر در دیاسپورا از آن حمایت می‌کنند.
بارونس ورما، یکی از اعضای مجلس اعیان، گفت که زنان "نقش برجسته" را در جنبش اعتراضی ایران ایفا می‌کنند و "نیروی محرکه تغییر" و هم‌چنین "ضامن دموکراسی" در کشور هستند.
او بر اهمیت حمایت بریتانیا از طرح ۱۰ماده‌ای شورای ملی مقاومت، که هدف آن ترویج برابری کامل جنسیتی در جامعه ایران است، تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نقش زنان در مبارزه آزادیخوانه یک صد سال گذشته در ایران افزود: امروز زنان و دختران ایران دارای یک جنبش مردمی و یک پلتفرم دموکراتیک هستند که توسط شورای ملی مقاومت و طرح ۱۰ماده‌ای مریم رجوی ارائه شده است که این موارد را برای زنان در ایران آینده پس از سرنگونی آخوندها تضمین می‌کند: برابری کامل جنسیتی در حوزه‌های حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/63d08610-07f1-4b58-9606-fb768af78a12"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات