728 x 90

عراقچی: تحریم‌های اولیه، ثانویه و ۵۰۰ تحریم برجامی باقی مانده است

عراقچی
عراقچی

عزیزی عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع گفت: به‌رغم پنج دور مذاکره، تحریم‌های اولیه ثانویه و ۵۰۰ تحریم برجامی باقی مانده است. وی درباره جلسه کمیسیون امنیت رژیم با حضور عراقچی گفت: معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد تا پایان دور پنجم مذاکرات از ۱۵۰۰تحریم حقیقی و حقوقی هسته‌یی و برجامی، ۱۰۰۰تحریم برداشته شده و ۵۰۰تحریم کیفی باقی مانده است. علاوه بر این تحریم‌های اولیه و ثانویه نیز پابرجاست.

عزیزی افزود: با توجه به باقی ماندن این حجم از تحریم‌ها، وعده‌های روحانی مبنی بر این‌که تحریم‌ها لغو شده و دیوار آن شکسته شده، محقق نشده است و در این مدل از مذاکرات محقق نخواهد شد. (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۹خرداد)