728 x 90

عبور قیمت دلار از مرز ۱۷هزار تومان

قیمت ارز
قیمت ارز

قیمت دلار روز سه‌شنبه در بازار آزاد از مرز ۱۷۰۰۰تومان نزدیک شد.

در بازار آزاد ارز در تهران، هر دلار به قیمت ۱۷هزار ۱۷۰تومان به فروش رسید.