728 x 90

عباس آخوندی: وضعیت مالی دولت بسیار خراب است

وضعیت  خراب مالی - عکس از آرشیو
وضعیت خراب مالی - عکس از آرشیو

عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی رژیم به وضعیت بسیار خراب مالی رژیم اعتراف کرد و گفت: «در حال حاضر یکی از مسایل جدی حاکمیت، گسترش فقر است. درآمدهای ارزی وضعیت ناگواری دارد. نه فقط فروش نفت سقوط کرده که شیوع کرونا موجب ریزش ۴۰درصدی صادرات غیرنفتی شده است».

وی هم‌چنین اعتراف کرد: «کسری بودجه‌مان قبل از داستان کرونا حدود ۲۲۰هزار میلیارد تومان بود و قبل از این هم، دولت حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده است که چیزی بالغ بر ۶۰۰هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین وضعیت مالی دولت بسیار خراب است» (تجارت نیوز ۲۶مهر).