728 x 90

عادی نشان دادن شرایط برای مردم بحران زاست

کرونا در ایران
کرونا در ایران

در ادامه اعترافات حکومت آخوندی درباره شیوع کرونا، قربانی نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت رژیم در گیلان در سایت گیل خبر ۱۸فروردین گفت: عادی نشان‌ دادن شرایط برای مردم بحران زاست. روال اعلام‌شده، می‌تواند عامل بحران و خطر باشد.

 

مروجی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز با اشاره به مثبت بودن نتیجه آزمایش کرونای ۹۶۵نفر از بیماران حاد تنفسی در خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس)۱۸فروردین گفت: در دوران خود کرونا هستیم نه دوران پساکرونا، شاهد افزایش تدریجی بستریها هستیم و احتمال شروع موج دوم کرونا در روزهای آینده نیز وجود دارد.

 

شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۸فروردین اعلام کرد: حدود ۳۰درصد آزمایشات روز گذشته در استان کرمان مثبت گزارش‌شده برای اولین بار از تمامی استان کرمان مورد مثبت داشتیم.