728 x 90

طعنهٔ پزشکیان به دوره‌گردی‌های رئیسی: مصوباتی که در سفرهای رئیسی مطرح می‌شود، غیرعملی است

پزشکیان
پزشکیان

پزشکیان، عضو مجلس ارتجاع درباره دوره‌گردی‌های رئیسی جلاد در پاسخ به سوالی با طعنه گفت: مصوباتی که در سفرهای رئیسی مطرح می‌شود، غیرعملی است. اصلاً پولی وجود ندارد که این مصوبات را عملی کنند.

پزشکیان افزود: اما این‌که این سفرها می‌تواند اثربخش و مفید باشد یا نه؟ به ساختار مدیریتی ما برمی‌گردد و هم‌چنین به نوع مدیریتی که می‌خواهیم در آنجا اعمال کنیم مرتبط است.

وی ادامه داد: اصولاً سیاست‌گذاران یا روسا یک سیاست‌گذاری انجام می‌دهند و این مدیران صف هستند که باید آنها را اجرایی کنند و اهداف و وعده‌ها را تحقق ببخشند؛ در اینجا اگر رئیس دولت نتواند مدیران اجرایی، توانمند، کارکشته و عالم منصوب کند، این سفرها توقعات را بالا برده و به‌دلیل عدم انجام وعده‌ها نارضایتی را افزایش خواهد داد.

پزشکیان در رابطه با مصوبات سفرهای استانی رئیسی که از زمان احمدی‌نژاد باب شد، خاطرنشان کرد: گاهی این مصوبات غیرعلمی است، مصوبات زمان احمدی‌نژاد ۱۰۰سال دیگر هم خیلی‌هایشان ممکن است اجرا نشوند چه برسد به این‌ها.

وی افزود: اصولاً هر مصوبه‌یی بر اساس درآمد و پولی که دولت دارد در قانون بودجه می‌آید؛ اگر قرار است وعده‌یی داده شود و مصوبه‌یی شکل بگیرد باید بیاید در بودجه وقتی در بودجه نمی‌آید یعنی پولی وجود ندارد و در نتیجه توقع ایجاد می‌کند که عدم اجرای آن هم نتیجه‌اش افزایش نارضایتی مردم خواهد بود (خبرگزاری حکومتی انتخاب ۲۳مهر).

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات