728 x 90

ضرورت لیست گذاری آخوند روحانی

روحانی: «آنهم با یک سامانه داخلی ما، ولی با یک سامانه‌ای زدیم که خود سامانه ساخت ایران است موشکش ساخت ایران است رادارش ساخت ایران است یعنی با رادار ایرانی ما سرچ کردیم با رادار ایرانی ما لاک کردیم با موشک ایرانی ما این را هدف قراردادیم... ما دست همه اونهایی که این صنعت داخلی را ایجاد کردند، به‌وجود آوردند در وزارت دفاع،. دست همه آنهایی که از این ابزار به‌خوبی استفاده کردند در سپاه پاسداران،. دست همه آنها را می‌بوسیم».

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت گفت: «این اظهارات، ضرورت تحریم آخوند روحانی و قرار دادن او در لیستهای تروریستی را مضاعف می‌کند».

روحانی: «موشک را ساختیم، می‌سازیم، خواهیم ساخت... هر سلاحی از هر نوعی نیاز داشته باشیم در ساختن آن، در تولید آن، در انبار کردن آن و در زمان لازم برای دفاع خودمان از استفاده از آن تردید نخواهیم کرد».

آخوند حسن روحانی کیست؟

  • اولین نفری که به خمینی دجال، لقب «امام» داد
  • مبتکر حجاب اجباری در کشور

روحانی: «ما آمدیم و در همان روزها که این بحث مطرح شد در کمیته و گفتیم به دژبان که از فردا هر کی بی‌حجابه راهش نده. از اونجا ما شروع کردیم»

  • روحانی: تقاضای دیگر من این است که توطئه گرها را هنگام برگزاری نماز جمعه در حضور مردم به‌دار آویزان کنند.
  • عضو شورای عالی دفاع در جنگ ضدمیهنی
  • شراکت با سپاه در غارت ملی: