728 x 90

ضرب و شتم وحشیانه یک جوان موتورسوار توسط مأموران سرکوبگر انتظامی

ضرب و شتم وحشیانه یک جوان موتورسوار توسط مأموران سرکوبگر انتظامی
ضرب و شتم وحشیانه یک جوان موتورسوار توسط مأموران سرکوبگر انتظامی

مأموران سرکوبگر انتظامی در میناب وحشیانه یک جوان موتور سوار را مورد ضرب و شتم قرار دادند تا بتوانند موتورسیکلت او را توقیف کنند. مردم در صحنه از جمله یکی از زنان هموطن با اعتراض به این حرکت وحشیانه گفت:

آخه این چه کاریه آقا نکن ول کن این چه کاریه خجالت بکشین خجالت بکش واقعاً که واقعاً که این اصلاً کار درستی نیست. اصلاً کار درستی نیست اصلاً ول کن گناهه ولش کن چرا می‌زنی گناه هستش ول کن آقا ول کنید گناه هستش این چه کاریه واقعاً که واقعاً اصلاً افسر پلیس خیلی زشته واقعاً زشته‌ این کار نکنید...

(مجاهدین -۱۱شهریور ۱۴۰۱)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/122e261c-e5e3-4d67-997b-076f9377c70b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات