728 x 90

ضربه بر ارکان استبداد

مشت‌های گره‌کرده دانشجویان و جوانان شورشی علیه ۴۰سال جنایت ولایت فقیه و پاسداران برگ دیگری بود از دفتر زرین مقاومت و پایداری.

دیگر چماق فتنه و فتنه‌گر کارآیی ندارد. جوانان از این فصل هم عبور کرده‌اند.

خامنه‌ای ـ ۱۱دی ۹۸: «مطالبات مردم، بود و هست اما حاضر نشدند با فتنه‌گر همراهی کنند؛ کنار کشیدند، فتنه‌گر تنها ماند؛ این مهم است. فتنه‌گر سعی می‌کند خود را در میان مردم پنهان کند».

شعار قیام‌آفرینان: «به من نگو فتنه‌گر، فتنه تویی ستمگر»!

جوانان داغدار هیچ سدی را به‌رسمیت نمی‌شناسند. پاسداران و جنایتکاران باید به سزای اعمال خود برسند. گذشت دورانی که می‌زدند و می‌کشتند و می‌پوشاندند. پاسدار جنایتکار باید حساب پس بدهد.

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه رژیم ۲۱دی ۹۸: «اگر خط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خط و خطا کرده چون در نیروهای تحت‌امر ما هست، بالاخره مسئولیتش با ما هست ما باید جوابگو باشیم».

شعار قیام‌آفرینان: «غلط کردی خطا کردی، غلط کردی خطا کردی»!

روز بعد پاسداران جنایتکار شهرها را قرق کردند تا مانع خروش جوانان شوند اما مردم ایستادند و با شعار علیه شیخ و شاه، ارکان استبداد را به لرزه درآوردند.

شعار قیام‌آفرینان: «مرگ بر ستم‌گر، چه شاه باشه چه رهبر»!

دانشگاه ملی موسوم به بهشتی تهران ۲۲دی ۹۸: «مرگ بر ستم‌گر، چه شاه باشه چه رهبر»!