728 x 90

صد و چهل‌و ششمین روز قیام سراسری - سراوان - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی - ۱۹بهمن

قیام ایران
قیام ایران

روز چهارشنبه ۱۹بهمن ۱۴۰۱، همزمان با صد و چهل‌و ششمین روز قیام سراسری مردم ایران است. قیام سراسری هم‌چنان در شهرهای میهن استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۴۷تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

 

 • ارتش آتش و آزادی و فراگیر شدن عملیات جوانان شورشگر در سراسر میهن
  • تهران - به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر آخوندها توسط جوانان دلیر - شامگاه ۱۸بهمن
  • کرمانشاه - به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر آخوندها - ۱۸بهمن
  • شهریار - به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر توسط جوانان دلیر - ۱۸بهمن
  • مازندران - بالن با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر با امید این‌که آخرین دهه زجر باشد - ۱۸بهمن
  • تهران - به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر آخوندها روی پل عابر پیاده - ۱۸بهمن
  • مشهد - به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر آخوندها توسط جوانان دلیر - سحرگاه ۱۸بهمن
  • بندرعباس - به آتش کشیدن بنرهای تبلیغاتی دهه زجر آخوندها - سحرگاه ۱۸بهمن
  • اراک، به آتش‌کشیدن طویله یک رأس مزدور جنایتکار- ۱۸ بهمن
  • میناب - به آتش کشیدن تصاویر دهه زجر آخوندها توسط جوانان دلیر
  • اردبیل - به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر توسط جوانان دلیر - شامگاه ۱۷بهمن
 • طنین شعارهای شبانه مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر دیکتاتور در نقاط مختلف تهران و شیراز
  • شیراز - طنین شعار شبانه - مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور -۱۸ بهمن
  • تهران - سردادن بانگ شبانه توسط جوانان محله نیرو هوایی علیه نظام آخوندی- ۱۸بهمن
  • شیراز - طنین شعارهای شبانه قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان - ۱۸بهمن
  • تهران - طنین شعارهای امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه در شهرک باقری - ۱۸بهمن
  • تهران - منطقه مرزداران - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در این منطقه - ۱۸بهمن
 • روز گذشته دانشجویان دانشگاه ملی در اعتراض به راه‌اندازی گشت ضدمردمی ارشاد در داخل دانشگاه و اذیت و آزاد دختران دانشجو دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

سراوان - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و آزادی می‌آید با می‌توان و باید - ۱۹بهمن

تهران جنت‌آباد جنوبی طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در این منطقه ۱۹بهمن

سنندج طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در منطقه بهاران این شهر ۱۹بهمن

تهران بزرگراه کردستان به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر آخوندها ۱۹بهمن

اصفهان راهپیمایی اعتراضی کشاورزان اصفهان در اعتراض به بسته بودن آب زاینده روز ۱۹بهمن

مشهد - شعارنویسی روی بنرهای حکومتی - مرگ بر خامنه‌ای توسط جوانان دلیر - سحرگاه ۱۹بهمن

تهران طنین شعارهای شبانه با شعار ما ملت دلیریم ایرانو پس می‌گیریم در شهرزیبا ۱۸بهمن

کرمانشاه - به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر آخوندها - ۱۸بهمن

تهران - نیروی هوایی فریادهای این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت در این منطقه - ۱۸بهمن

<

شیراز - طنین شعارهای شبانه قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان - ۱۸بهمن

اردبیل - به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر توسط جوانان دلیر - شامگاه ۱۷بهمن

شهریار - به آتش کشیدن بنرهای دهه زجر توسط جوانان دلیر - ۱۸بهمن

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ec6a9bce-1804-4c8e-add6-e104e088b8af"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات