728 x 90

صدوسی‌وسومین روز قیام سراسری - بزرگداشت شهیدان در ایذه و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای

قیام ایران
قیام ایران

روز پنجشنبه ۶بهمن ۱۴۰۱، همزمان با صدوسی‌وسومین روز قیام سراسری مردم ایران است. قیام سراسری هم‌چنان در شهرهای میهن استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۳۷تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

 

 • تظاهرات و شعار شبانه در مناطق مختلف
  • تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور در تهران - ۵بهمن
  • کرج - بانگ شبانه با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای - ۵بهمن
  • تهران نارمک - طنین شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور - ۵بهمن
  • ٰتهران - فریادهای "مرگ بر اصل ولایت فقیه" ۵بهمن
 • تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار

 • چهارمین روز اعتصاب کارکنان پتروشیمی بندر موسوم به امام  - ۵بهمن

 

 

تهران - تجمع اعتراضی خدمتگزاران و سرایداران مدارس - ۶بهمن

-تهران - تجمع اعتراضی خدمتگزاران و سرایداران مدارس - ۶بهمن

تهران پونک طنین شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه صبحگاه ۶بهمن

تهران شهرک نفت پونک طنین شعارهای شبانه در این منطقه سحرگاه ۶بهمن

تهران طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور در تهران ۵بهمن

تهران نارمک طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در این منطقه ۵بهمن

چهارمین روز اعتصاب کارکنان پتروشیمی بندر موسوم به امام ۵بهمن

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6cfb3672-f2b6-475a-8704-56b0113ed81a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات