728 x 90

صدور قرار وثیقه 50میلیونی برای معلمان دستگیر شده توسط قضاییه خامنه‌ای

تهران.فرهنگیان دستگیر شده وثیقه برای آزادی خود را نپذیرفتند
تهران.فرهنگیان دستگیر شده وثیقه برای آزادی خود را نپذیرفتند

بنا‌به گزارشات رسیده قضاییه جنایتکار خامنه‌ای برای معلمان دستگیر شده در تظاهرات روز، پنجشنبه 20اردیبهشت 97 در تهران، قرار وثیقه 50میلیون تومانی صادر کرده است.

بر اساس همین گزارش معلمان دستگیر شده، قرار وثیقه‌های قضاییه آخوندی را رد کرده و آن را مردود شمردند.مأموران سرکوبگر انتظامی نیز معلمان دستگیر شده را به دادسرای زندان بدنام اوین منتقل کردند. از محمد حبیبی معلم بازداشت شده که به‌تازگی آزاد شده است، هنوز اطلاعی در دست نیست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات