728 x 90

صدور دستور مرگ

با اوج‌گیری سیاست‌های ضدمردمی نظام هر روز شاهد پرپرشدن هموطنان در گوشه و کنار شهر هستیم.

با شروع مجدد کارها با فرمان روحانی، یک سایت حکومتی نوشت: «اقدامات این‌گونه به‌معنای صدور دستور مرگ است. گویی کسانی در این کشور هستند که نمی‌خواهند به‌طور جدی با کرونا مبارزه کنند و حفظ وضع اقتصادی و عادی نشان‌ دادن شرایط را به مرگ مردم ترجیح می‌دهند».(رسالت ۱۹فروردین ۹۹)

رژیم جنایتکار با عدم حمایت مردم، هموطنان را بین دو مرگ مخیر کرده است. مرگ با گرسنگی یا مرگ در خیابان با کرونا.

پرپرکردن مردم ایران در خیابان‌ها، نمادی از پروژه مرگ‌زای کرونای پلید ولایت است که در جنگ سرنوشت با مردم ایران نیست و نابود خواهد شد.