728 x 90

صدای دادخواهی مردم اصفهان علیه حاکمان؛ خدا لعنت‌تان کند

بر اساس کلیپی که از تجمع اعتراضی بازنشستگان در اصفهان به‌دستمان رسیده است (۱۳اردیبهشت)، یکی از بازنشستگان حاضر در این تجمع علیه سردمداران رژیم فریادهای اعتراض بلند کرد و گفت: «کرامت ما را از بین بردید. ما با این سن نباید بیائیم اینجا. پرده‌های حیا میان ما و شما دریده شد».
حاضران در این تجمع ضمن تأیید این شیرمرد اصفهانی با شعار ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما او را تشویق کردند.