728 x 90

شیب کرونا در استان مرکزی صعودی نیست بلکه حرکتی عمودی است

کرونا در ایران
کرونا در ایران

پرستاران و کادر درمانی بسیار خسته شدند و شرایط بسیار بهت‌آور و ترسناک است

تلویزیون رژیم پنجشنبه ۲۶فروردین: کرونا در شبانه روز گذشته آمار سیاه و نگران‌کننده‌ای در استان از خود به جای گذاشت ۱۴ فوتی و ۶۸۷مبتلای جدید. این تعداد مبتلا و فوتی بیشترین آمار از ابتدای همه‌گیری کرونا در استان است طبق آخرین ارزیابی روند بستری در شهرستانهای کشور ۶۳شهرستان از جمله بخش‌هایی از استان مرکزی در وضعیت سیاه قرار گرفتند

در جلسه کمیته‌های تخصصی مقابله با کرونا محدودیتهای شهرهای قرمز و نارنجی تا پایان هفته آینده تمدید شد

۴۴۲۹ (مبتلا در یک هفته گذشته) ۶۸۸ (بستری در یک هفته گذشته) ۷۰ (فوتی در یک هفته گذشته) اینها فقط عدد نیست فرد فرد اینها امید زندگی عزیزانشان هستند و بودند در یک هفته گذشته ۴۴۲۹ مبتلای جدید به تعداد مبتلایان استان مرکزی اضافه شده است آماری که دیگر در شیب صعودی قابل بررسی نیست و حالا حرکتی عمودی پیدا کرده است.

یک مقام علوم پزشکی استان مرکزی گفت: پرستاران ما بسیار خسته شدند امکانات بیمارستانی ما واقعاً به‌سرعت در حال مصرف و فرسودگی هست. ۷۰جان‌باخته از ۱۹ تا ۲۶فروردین شرایطی را به‌وجود آورده که بهت‌آور و ترسناک است و کادر خسته درمان برای خدمات رسانی مطلوب‌تر نیاز به کمک دارند.

یک مقام علوم پزشکی استان مرکزی: موجی را که ما از نوروز امسال متأسفانه داشتیم باعث شده که بیمارستانهای ما تکمیل بشوند بیمارستانهای ما پر بشوند و ناچاراً داریم فضاهای دیگری را آماده می‌کنیم برای بستری بیماران کرونایی.