728 x 90

شکست عمود خیمه ظلم

پاک کردن نشان خمینی ملعون در نجف و تغییر نام خیابان از خمینی به انقلاب اکتبر از نشانه‌های پایان فصل یخبندان و طلیعه روزی نو و آغازی دوباره در عراق و منطقه است.

یک شهروند عراقی: «مردم عراق انقلاب می‌کنند طبعاً این امر به ضرر منافع خامنه‌ای است ما یک کشور مستقل هستیم او حق ندارند اینطوری حرف بزنند ما در امور داخلی یا خارجی آنها دخالت نمی‌کنیم بنابراین خامنه‌ای بر چه اساسی در امور ما دخالت می‌کند»؟

هم‌زمان با ترکیدن بادکنک ولایت‌ فقیه در منطقه صدای یکی از پاسداران سینه‌چاک خمینی که در دعوای قدرت به حاشیه رفته هم در آمد. ابوالفضل قدیانی ۱۱آبان در مصاحبه با یک سایت حکومتی به‌نام زیتون گفت: «ولایت‌ فقیه عمود خیمه ظلمی است که این سال‌ها بر مردمان ایران رفته است و وجدان منصفی نیست که این حقیقت را درنیافته باشد. چهل سال گذشته آزمون فیصله‌بخش رد تئوری ولایت‌ فقیه است؛ نظریه‌ای مبتنی بر تحقیر انسان، نظریه‌ای که انسان در آن همیشه نابالغ است و هرگز از نظر عقلی به بلوغ نمی‌رسد».

یک شهروند عراقی: »خامنه‌ای کیه؟ به چه حقی به ما می‌گوید آشوب‌طلب؟ کی به او این حق را داده و چرا در عراق دخالت می‌کند؟ این فضولی زیادی است. ما در عراق فقیه داریم. او آخوند ایرانی است، لازم نیست در عراق و لبنان دخالت کنه»!