728 x 90

شکایت خانواده‌های قربانیان ترور برای جلوگیری از آزادی ۴۰میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدود شده رژیم ایران

تروریسم رژیم ایران
تروریسم رژیم ایران

وای نت نیوز روز ۱۹شهریور نوشت: خانواده‌های قربانیان ترور برای جلوگیری از آزادی ۴۰میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدود شده رژیم ایران شکایت کردند.
شاکیان ادعا می‌کنند که وجوه آزاد شده برای سپاه پاسداران برای تأمین مالی حملات بیشتر استفاده می‌شود و آنها هر گونه اهرمی را برای وادار کردن رژیم ایران به پرداخت آنچه دادگاهها حکم کرده‌اند برای غرامت به خانواده‌ها از دست خواهند داد.
گروهی از قربانیان آمریکایی تروریسم ایران که بیش از ۴۰۰میلیون دلار در احکام دادگاهها علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل حمایت از حملات تروریستی دریافت کرده‌اند، اقدام به جلوگیری از آزادی حدود ۴۰میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران توسط دولت بایدن کرده‌اند.
نیتسانا دارشان لایتنر، وکیل دادگستری گفت: آزاد کردن ۴۰میلیارد دلار از وجوه مسدود شده رژیم ایران زمانی که این خانواده‌های آمریکایی احکام دادگاههای پرداخت نشده علیه رژیم حامی ترور در تهران توسط دادگاههای آمریکایی صادر می‌شوند، ظالمانه خواهد بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5278f36d-e6db-4433-8802-02da75145315"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات