728 x 90

شوک در بازار کاغد:‌ افزایش ۲۲درصدی قیمت کاغذ

افزایش ۲۲درصدی قیمت کاغذ
افزایش ۲۲درصدی قیمت کاغذ

رسانه‌های حکومتی روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ از افزایش ۲۲درصدی قیمت کاغد به‌عنوان شوک در بازار کاغذ خبر دادند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا گفت طی ۴۸ساعت گذشته قیمت هر بند کاغذ در بازار آزاد ۱۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرده است و از ۴۵۰هزار تومان به ۵۵۰هزار تومان رسیده است.

رسانه‌های حکومتی افزایش یکباره قیمت کاغذ در فصلی که موعد چاپ کتابهای درسی دانش‌آموزان است چالشی برای خانواده‌ها در سال تحصیلی پیش رو دانستند.

وضعیت کاغذ آن‌چنان بحرانی است که امروز دوشنبه خامنه‌ای در دیدار از نمایشگاه کتاب علناً وزیر ارشاد و و وزیر صنعت آخوندی را مورد شماتت قرار داد و گفت: باید مسأله کاغذ را حل کرد؛ این‌طور نمی‌شود. وزیر فرهنگ و وزیر صنعت بنشینند و این مسأله را حل کنند.