728 x 90

شورای وزیران اتحادیه اروپا دو شخص و یک نهاد رژیم ایران را نامگذاری تروریستی می‌کند

اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا

سایت شورای (وزیران اتحادیه) روز ۹ژانویه۲۰۱۹ اعلام کرد: دو شخص شامل مدیر امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران را به لیست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کرد.

این لیست‌گذاری توسط شورای وزیران اروپا به تصویب رسیده و بخشی از واکنش به حملات خنثی شده اخیر در خاک اروپا ست. این تحریمها از چهارشنبه به اجرا در می‌آیند.

این شورا تدابیر محدود کننده حول آنها که قبلاً لیست‌گذاری شده بودند به‌دنبال بررسی هر ۶ماه یکبار را تجدید کرد و به این ترتیب لیست اتحادیه اروپا اکنون شامل ۱۵شخص و ۲۱گروه و نهاد است.

اشخاص و گروهها و نهادهایی که امروز منتشر می‌شوند در معرض انجماد داراییها و سایر موجودیتهای مالی‌شان قرار دارند. برای شرکتهای اروپایی، فراهم کردن سرمایه‌ها و منابع اقتصادی به این اشخاص و گروهها و نهادها ممنوع شده است.

اقدامات قانونی در ۸ژانویه۲۰۱۹ توسط شورای امور عمومی اروپا تصویب شده و در ارگان رسمی اتحادیه اروپا در ۹ژانویه منتشر شده است.....

 

خبرگزاری فرانسه – لاهه – ۸ژانویه ۲۰۱۹– اتحادیه اروپا سه‌شنبه تحریمهایی را علیه سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران و دو مسئول آن که متهم به دست داشتند در یک سری قتلها و توطئه‌ها علیه مخالفان در هلند، دانمارک و فرانسه هستند، اعمال کرد.

این تصمیم که به اتفاق آرای کشورهای عضو اتخاذ شد، در حالی صورت می‌گیرد که لاهه برای اولین بار روز سه‌شنبه تهران را متهم کرد که در قتل دو مخالف در خاک هلند در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ که منجر به اخراج دو دیپلمات ایرانی گردید دست داشته است.

خبرگزاری فرانسه می‌افزاید: وزیر خارجه فرانسه اقدامات اتخاذ شده در روز سه‌شنبه در بروکسل را تبریک گفت و اضافه کرد که سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران «مسئول» سازماندهی پروژه سوءقصد خنثی شده در روز ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت، در شمال پاریس، علیه گردهمایی مجاهدین خلق، اپوزیسیون رژیم ایران، هستند.

شورای ملی مقاومت ایران این اقدام را «یک گام مثبت و ضروری » توصیف و تأکید کرد «وقت آن است که اتحادیه اروپا یک موضع قاطع و شدید علیه این اقدامات جنایتکارانه اتخاذ نماید و از جمله مأموران رزیم ایران را از خاک اروپا اخراج کند.»

 

خبرگزاری آلمان د.پ.آ۸ژانویه ۲۰۱۹ نیز از بروکسل گزارش داد:اتحادیه اروپا به‌خاطر طرح های ترور رزیم ایران در فرانسه و دانمارک، تحریمات جدیدی را علیه حکومت تهران وضع کرد. این تحریمات باید از چهارشنبه بمورد اجرا گذاشته شوند و بخشی از لیست بروز شده تروریستی اتحادیه اروپا خواهند بود که طی روز سه‌شنبه از سوی وزرای اروپایی کشورهای عضو اتحادیه پذیرفته شده‌اند.

خبرگزاری آلمان همچنین نوشت: دولت فرانسه از اقدامات مجازات علیه رژیم ایران استقبال کرد. در موضعگیری وزارت‌خارجه این کشور آمده است: این اقدامات منعکس‌کننده "همبستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مصمم بودن آنها است که متفقاً عمل می‌کنند تا اقدامی خصمانه و غیرقابل قبول در خاک اروپا را بی‌پاسخ نگذارند".

روابط بین اتحادیه اروپا و تهران بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق اتمی با ایران در سال گذشته شکننده می‌باشد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات