728 x 90

شورای امنیت ملی آمریکا: فشار حداکثر علیه رژیم ادامه خواهد یافت

شورای امنیت ملی آمریکا: فشار حداکثر علیه رژیم ادامه خواهد یافت
شورای امنیت ملی آمریکا: فشار حداکثر علیه رژیم ادامه خواهد یافت

شورای امنیت ملی کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه ۱۶مرداد۹۹ در یک پیام توئیتری نوشت: «مطمئن باشید آمریکا به استفاده از تمامی ابزارهای در دست برای اعمال فشار حداکثر بر رژیم ایران ادامه خواهد داد».